Metal-insulator transition and magnetic properties of La(1-x)Eu(x)NiO3 (0 ≤ x ≤ 1)

R. D. Sánchez, M. T. Causa, A. Seoane, J. Rivas, F. Rivadulla, M. A. López-Quintela, J. J. Pérez Cacho, J. Blasco, J. García

Producció científica: Article en revista indexadaArticleAvaluat per experts

20 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Metal-insulator transition and magnetic properties of La(1-x)Eu(x)NiO3 (0 ≤ x ≤ 1)'. Junts formen un fingerprint únic.

Material Science