Managers’ Body Expansiveness, Investor Perceptions, and Firm Forecast Errors and Valuation

Antonio Dávila, Martí Guasch

Producció científica: Article en revista indexadaArticleAvaluat per experts

7 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Managers’ Body Expansiveness, Investor Perceptions, and Firm Forecast Errors and Valuation'. Junts formen un fingerprint únic.

Economics, Econometrics and Finance

Social Sciences