L'impacte macroeconòmic de l'activitat empresarial en l'economia catalana: el cas de la SEAT i de Freixenet

Alexandre Costa, Jordi Galter Pareja, Javier Mariscal, Pedro Puig Bastard

Producció científica: Article en revista no indexadaArticle

Resum

L'objectiu de l'article es presentar els resultats d'una anàlisi quantitativa dels impactes econòmics directes i indirectes que generen dues grans empreses d'importància ben reconeguda dins del conjunt de l'economia catalana: la SEAT i Freixenet. Es tracta, a més, de dues empreses que van participar en el procés Delphi de consulta a experts en el moment mateix de l'elaboració de les T-IO de Catalunya 2001. En concret, es pretén respondre a la pregunta: quin és l'impacte que tenen cadascuna d'aquestes empreses sobre la producció, el VAB i l'ocupació de Catalunya i quines son les branques d'activitat productiva amb que es troben més relacionades?
Idioma originalAnglès
Pàgines235-259
Publicació especialitzadaNota d'Economia: Revista d'Economia Catalana i Sector Públic
Estat de la publicacióPublicada - 1 de gen. 2007
Publicat externament

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'L'impacte macroeconòmic de l'activitat empresarial en l'economia catalana: el cas de la SEAT i de Freixenet'. Junts formen un fingerprint únic.

Com citar-ho