Life Cycle Assessment of the Separation and Recycling of Fluorinated Gases Using Ionic Liquids in a Circular Economy Framework

Daniel Jovell, Josep O. Pou, Fèlix Llovell, Rafael Gonzalez-Olmos

Producció científica: Article en revista indexadaArticleAvaluat per experts

13 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Life Cycle Assessment of the Separation and Recycling of Fluorinated Gases Using Ionic Liquids in a Circular Economy Framework'. Junts formen un fingerprint únic.

Engineering