Les dades de consum d'energia elèctrica individualitzades i amb desglossament horari, son dades personals

Producció científica: Una altra contribucióBlog

Resum

Els mesuraments de consum d'energia elèctrica de cada consumidor, amb desglossament horari, permeten conèixer les hores ordinàries d'entrada i sortida del domicili, l'hora que se'n va a dormir, els períodes en que hi ha més activitat a l'habitatge o al local de negoci, en definitiva els hàbits de conducta privada dels consumidors. Aquestes dades fan referència a la intimitat de cada consumidor i en la mesura que aquest sigui identificable, son dades personals. D'altra banda, la seva tramesa per les empreses distribuïdores d'electricitat a l'operador del Sistema, sense autorització del titular, està emparada en l'excepció d'interès públic prevista en la legislació de protecció de dades. El post comenta la Sentència del Tribunal Suprem de 12.07.2019 que així ho ha interpretat.
Idioma originalAnglès
Estat de la publicacióPublicada - 1 de set. 2019

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Les dades de consum d'energia elèctrica individualitzades i amb desglossament horari, son dades personals'. Junts formen un fingerprint únic.

Com citar-ho