Les competències genèriques en l’educació superior: la percepció dels estudiants respecte a l’impacte que té la metodologia de Seminari de Blanquerna en l’adquisició de competències genèriques

Producció científica: Article en revista no indexadaArticle

Resum

L’objectiu de l’article és contribuir a la reflexió actual sobre les competències genèriques en l’educació superior. Es va desenvolupar una investigació sobre l’adquisició de competències genèriques en els programes de ciències socials de llicenciatura (Psicologia) de BlanquernaUniversitat Ramon Llull. Per a aquests estudis s’ha estat desenvolupant una metodologia innovadora anomenada Seminari. El seu propòsit se centra, entre altres qüestions, en el desenvolupament de competències genèriques. En primer lloc, les competències genèriques són avaluades respecte si són o no són percebudes com a importants per part dels estudiants d’últim curs, i respecte a quin és el context principal per a la seva adquisició. La metodologia de Seminari, que es caracteritza en aquest estudi, correlaciona més estretament amb la percepció de la importància de les competències en el món professional que no pas els
altres contextos, fins i tot les assignatures o l’adquisició de competències fora de la Universitat. La investigació té com a objectiu el fet de contribuir a aconseguir una millor comprensió dels millors contextos per a l’adquisició de competències genèriques en l’educació superior i de la importància d’aquestes en el món professional. Es desenvolupa implícitament una metodologia per a l’estudi de l’adquisició de competències i per a la caracterització d’un model educatiu centrat en competències.
Idioma originalCatalà
Pàgines13-27
Nombre de pàgines15
Núm.29
Publicació especialitzadaAloma (Barcelona)
Estat de la publicacióPublicada - 2011

Keywords

  • Educació superior
  • Competències genèriques
  • Mètodes d'ensenyament
  • Autoavaluació
  • Adquisició de competències
  • Procés de Bolonya

Com citar-ho