L'Anàlisi econòmica del matrimoni, la família, la discriminació i el crim: Gary S. Becker. Premi Nobel d'Economia 1992

Producció científica: Article en revista no indexadaArticle

Resum

La Reial Acadèmia de Ciències de Suècia va decidir atorgar el Premi Nobel d'Economia 1992 -instituït el 1968 pet Banc Central de Suècia - al professor Gary S. Becker (Universitat de Chicago). PeI que fa a les reflexions que segueixen al voltant de les aportacions científiques del professor Becker, un dels trets més rellevants de la seva biografia rau en el fet que va enviudar i és casat en segones núpcies amb una dona iraniana, i també que té quatre fills. Aquestes circumstàncies familiars, afegides a la seva formació econòmica (B.A. Princeton University 1951; M.A. Ph.D. University of Chicago, 1953, 1955: professor d'Economia, University of Chicago, 1970-...) expliquen el seu interès en l'anàlisi econòmica d'institucions socials com ara el matrimoni i la família en diferents civilitzacions i cultures. Tradicionalment, I'anàlisi econòmica ha desenvolupat un mètode científic aplicable a decisions racionals relatives a l'assignació de béns i a la prestació de serveis via mercat. Aquest mètode econòmic se sustenta en hipòtesis com ara la maximització de la funció d'utilitat de l'agent econòmic, que gaudeix d'una funció estable de preferències i coordina les seves decisions per mitjà de mercats explícits i implícits. Les aportacions del professor Gary Becker consideren que el mètode esmentat, no solament pot ser utilitzat en àmbits considerats de decisió racional, sinó també en aquells qualificats amb criteri d'irracionalitat, com ara la revelació de sentiments, la decisió de tenir un fill o la comissió d'un crim. Així doncs, qüestions relatives al matrimoni, els fills, el divorci, la divisió del treball a la llar, el prestigi social de la família, l'altruisme i egoisme familiar, la discriminació racial i sexual, el crim i altres institucions i fenòmens socials ja no són objecte d'anàlisi únicament per branques de coneixements com ara la sociologia, la psicologia, la demografia, I'epidemiologia, la biologia o la criminologia. Amb el professor Gary Becker, l'anàlisi microeconòmica també pren com a objecte d'estudi aquestes decisions aparentment irracionals, dels agents socials i de les col·lectivitats humanes.
Idioma originalAnglès
Pàgines30-34
Nombre de pàgines5
Publicació especialitzadaAnuari de la Societat Catalana d'Economia
Estat de la publicacióPublicada - 1 de març 1994

Com citar-ho