La regulació del registre de grups d'interès a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Enrique Ricardo Bartlett Castella, Sílvia Vèrnia i Trillo

Producció científica: Article en revista no indexadaArticle

Resum

L'activitat dels lobbys i la seva compatibilitat amb el sistema democràtic ha estat objecte de consideració des de fa dècades, particularment als països del common law que han estat els primers en regular-la. Tot i haver-se proposat diverses vegades, no ha estat fins a desembre de 2014 que s'ha aprovat a Espanya la primera regulació, que té abast autonòmic atès que ho ha fet el Parlament de Catalunya per Llei 19/2014. Es tracta d'un pas positiu per donar a conèixer i controlar la influència privada en les decisions públiques, per bé que a partir de l'aplicació de la regulació, caldrà anar millorant-la per tal que guanyi en efectivitat.
Idioma originalCatalà
Pàgines191-208
Publicació especialitzadaRevista Catalana de Dret Públic
DOIs
Estat de la publicacióPublicada - 1 de des. 2015

Com citar-ho