La reflexió dels reguladors europeus sobre les tarifes de distribució elèctrica

Producció científica: Una altra contribucióBlog

Resum

On 20 April 2020, a report from the Council of European Energy Regulators (CEER) was published, on distribution rates (which allow investing in the creation and management of medium and low voltage networks) to support the energy transition. The present post makes a summary and some comments. Given that the electrical system conditions the tariff structure, the principles that inspire it can change to the extent to which it does so. Nowadays, a structural transformation of the system takes place. This shift has three vectors: digitalization, decarbonization and decentralization. The last one is the reason that justifies the opportunity of the commented paper. El passat 20 d'abril 2020, es va publicar un informe del Consell de Reguladors d'Energia Europeus (CEER), sobre Tarifes de Distribució (que permeten invertir en la creació i gestió de les xarxes de mitja i baixa tensió) per tal de donar suport a la Transició Energètica . El present post en fa un resum i alguns comentaris. Atès que l'estructura de tarifes està condicionada per la del sistema elèctric, els principis que la inspiren poden canviar en la mesura que ho faci aquest. Hores d'ara, estem vivint una transformació estructural del sistema en base a tres vectors: Digitalització, descarbonització i descentralització. Això darrer, és el que fa oportú l'informe que es comenta.
Idioma originalAnglès
Estat de la publicacióPublicada - 1 de juny 2020

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'La reflexió dels reguladors europeus sobre les tarifes de distribució elèctrica'. Junts formen un fingerprint únic.

Com citar-ho