La inflació a Catalunya: anàlisi de les causes i recomanacions per a l'acció de govern

Pedro Puig Bastard

Producció científica: LlibreInforme oficial

Resum

Publicació que reuneix en un sol volum l'estudi "Evolució de la inflació a Catalunya i Espanya, 1995-2004" realitzat al febrer de 2005 per la DG Programació Econòmica i el "Informe de conclusions i recomanacions de la Comissió encarregada d'identificar i proposar mesures correctores del diferencial d'inflació de Catalunya". Estudia l'evolucio de la inflacio catalana en el període més recent, així com per analitzar la naturalesa del diferencial d'inflació respecte Espanya i la zona euro. La metodologia emprada en aquest informe parteix de la informació de la Comptabilitat regional, que fa possible una visió sintètica i amb coherència interna de la formació dels preus a l'economia. Estrictament, el deflactor de la demanda final està condicionat pel deflactor del PIB i el de les importacions. A partir de l'equilibri que defineix el compte de béns i serveis de l'economia la demanda final de l'economia se satisfà amb producció interior o amb importacions. La productivitat es mesura en termes d'ocupació total, de manera que la remuneració dels treballadors ha de tenir em compte el nombre total d'ocupats.
Idioma originalAnglès
Nombre de pàgines80
Estat de la publicacióPublicada - 1 de des. 2005
Publicat externament

Com citar-ho