La identitat asiàtica. Poden els valors ser motor de desenvolupament?

Producció científica: Article en revista no indexadaArticle

Resum

Davant l'emergència econòmica dels països asiàtics s'ha començat a parlar de l'existència d'un model de desenvolupament propi i distintiu, diferent del model propi del món occidental. Un miracle econòmic que alguns expliquen per la concurrència de factors culturals confucians. En aquest article, David Murillo es pregunta fins a quin punt aquesta afirmació és vàlida. A partir d'estudis com els de Max Weber o Geert Hofstede, entre d'altres, i malgrat les dificultats metodològiques per operativitzar la variable cultural, semblaria que els valors confucians considerats clau per al creixement podrien tenir només una vigència temporal, això és, que podrien no tenir valor explicatiu de cara al futur o, fins i tot, ser disfuncionals davant noves circumstàncies o condicionants.
Idioma originalAnglès
Pàgines122-135
Publicació especialitzadaVia: Valors, Idees, Actituds: Revista del Centre d'Estudis Jordi Pujol
Estat de la publicacióPublicada - 1 de gen. 2013

Com citar-ho