L'ètica de les organitzacions socials

Producció científica: Contribució a una conferènciaContribució

Resum

La intervenció se centra en les entitats socials del tercer sector, especialment en associacions, fundacions, cooperatives, organitzacions de l'economia social o també ONG que desenvolupen algun tipus de servei social, habitualment no lucratives. De totes maneres, el gruix de la intervenció és també aplicable a la resta d'organitzacions. Aquesta ponència presenta tres línies argumentals fonamentals. En primer lloc, es presenten onze elements preliminars de l'ètica de les organitzacions socials. En segon lloc, la responsabilitat ètica de les organitzacions socials. Finalmente, es tracten alguns instruments per a posar en pràctica l'ètica a les organitzacions socials.
Idioma originalAnglès
Estat de la publicacióPublicada - 28 de maig 2009
EsdevenimentI Simposi d'Ètica Aplicada a la Intervenció Social, Girona 2009 -
Durada: 28 de maig 200929 de maig 2009

Conferència

ConferènciaI Simposi d'Ètica Aplicada a la Intervenció Social, Girona 2009
Període28/05/0929/05/09

Com citar-ho