Java constraint library: Bringing constraints technology on the internet using the java language

Faltings Boi, Marc Torrens Arnal, R. Weigel

Producció científica: Contribució a una conferènciaContribució

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Java constraint library: Bringing constraints technology on the internet using the java language'. Junts formen un fingerprint únic.

Computer Science