Introduction to the experimental design in the data mining tool KEEL

J. Alcalá-Fdez, I. Robles, F. Herrera, S. García, M. J. del Jesus, L. Sánchez, E. Bernadó-Mansilla, A. Peregrín, S. Ventura

  Producció científica: Capítol de llibreCapítolAvaluat per experts

  1 Citació (Scopus)

  Fingerprint

  Navegar pels temes de recerca de 'Introduction to the experimental design in the data mining tool KEEL'. Junts formen un fingerprint únic.

  Computer Science

  Engineering