Information systems development project as action research: Changing a school

Carlos Onlifornio Chiu Fu

Producció científica: Contribució a una conferènciaContribució

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Information systems development project as action research: Changing a school'. Junts formen un fingerprint únic.

Computer Science