Highly Sensitive Silver-Microlayer Thin Film on a pp-PFM-Modified PDMS Strain Sensor as a Versatile Tool for Stretchable Electronics Applications

Robert Texidó, Gloria Nieva-Esteve, Joan Gilabert-Porres, Guillermo Reyes, Salvador Borrós

Producció científica: Article en revista indexadaArticleAvaluat per experts

5 Citacions (Web of Science)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Highly Sensitive Silver-Microlayer Thin Film on a pp-PFM-Modified PDMS Strain Sensor as a Versatile Tool for Stretchable Electronics Applications'. Junts formen un fingerprint únic.

Material Science

Engineering