From label to practice: Creating new nordic cuisine

Haldor Byrkjeflot, Jesper Strandgaard Pedersen, Silviya Svejenova Velikova

Producció científica: Contribució a una conferènciaContribució

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'From label to practice: Creating new nordic cuisine'. Junts formen un fingerprint únic.

Social Sciences