Els drets humans a la ciutat: adaptació de les normatives municipals a la Carta Europea

Enrique Ricardo Bartlett Castella (???researchoutput.roles.bookanthology.editor???)

Producció científica: Llibre

Resum

Guia metodològica adreçada als ajuntaments, que recull un conjunt d'orientacions per a l'aplicació i el desenvolupament del contingut de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, en el marc normatiu municipal, d'acord amb l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol i el de la Comunitat Autònoma de Catalunya. És el resultat de la tasca desenvolupada per un grup de treball integrat per representants de diversos ajuntaments adherits a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona, de l'Institut de Drets Humans de Catalunya i d'un equip tècnic de la Diputació de Barcelona. Com a ponent del grup de treball, ha actuat Enric R.Bartlett Castellà.
Idioma originalAnglès
Nombre de pàgines62
Estat de la publicacióPublicada - 1 de set. 2008

Com citar-ho