El mercado inmobiliario español: propuesta de implantación de un régimen REIT

Eduard Mendiluce Fradera

Producció científica: Estudi de cas

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'El mercado inmobiliario español: propuesta de implantación de un régimen REIT'. Junts formen un fingerprint únic.

Economics, Econometrics and Finance