Dual frequency broadband microstrip antenna with a reactive loading and stacked elements

J. Anguera, C. Puente, C. Borja

    Producció científica: Article en revista indexadaArticleAvaluat per experts

    40 Cites (Scopus)

    Fingerprint

    Navegar pels temes de recerca de 'Dual frequency broadband microstrip antenna with a reactive loading and stacked elements'. Junts formen un fingerprint únic.

    Engineering