Divorced parents and children of divorce: Social, relational, and individual aspects of wellbeing

Anna Bertoni, Raffaella Iafrate, Elisabetta Carrà, Clara Valls-Vidal

Producció científica: Capítol de llibreCapítolAvaluat per experts

9 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Divorced parents and children of divorce: Social, relational, and individual aspects of wellbeing'. Junts formen un fingerprint únic.

Psychology