Distributing problem solving on the web using constraint technology

Faltings Boi, Marc Torrens Arnal, R. Weigel

Producció científica: Contribució a una conferènciaContribució

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Distributing problem solving on the web using constraint technology'. Junts formen un fingerprint únic.

Computer Science