Business groups and internationalization: Effective identification and future agenda

Ruth V. Aguilera, Rafel Crespí-Cladera, Paula M. Infantes, Bartolomé Pascual-Fuster

Producció científica: Article en revista indexadaArticle de revisió (sistemàtica)Avaluat per experts

31 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Business groups and internationalization: Effective identification and future agenda'. Junts formen un fingerprint únic.

Economics, Econometrics and Finance

Social Sciences