Bootstrapping Swarm and observatory data to generate candidates for the DGRF and IGRF-13

F. Javier Pavon-Carrasco, Santiago Marsal, J. Miguel Torta, Manuel Catalan, Fatima Martin-Hernandez, J. Manuel Tordesillas

Producció científica: Contribució a una conferènciaContribucióAvaluat per experts

4 Citacions (Web of Science)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Bootstrapping Swarm and observatory data to generate candidates for the DGRF and IGRF-13'. Junts formen un fingerprint únic.

Earth and Planetary Sciences

Physics