Automatic diagnosis with genetic algorithms and case-based reasoning

J. M. Garrell I Guiu, E. Golobardes I Ribé, E. Bernadó I Mansilla, X. Llorà I Fàbrega

    Producció científica: Article en revista indexadaArticleAvaluat per experts

    34 Cites (Scopus)

    Fingerprint

    Navegar pels temes de recerca de 'Automatic diagnosis with genetic algorithms and case-based reasoning'. Junts formen un fingerprint únic.

    Chemical Engineering