Artesania i disseny: les claus de l'èxit de l'empresa artesana = Artesanía y diseño: las claves del éxito de la empresa artesana = Artcrafts and design: The keys to successful craft company

Producció científica: LlibreInforme oficial

Resum

L'octubre del 2002 es va publicar un estudi encarregat pel Centre Català d'Artesania de la Generalitat de Catalunya sobre el sector de l'artesania a Catalunya. Els resultats d'aquest estudi posaven de manifest algunes de les característiques de les empreses artesanes que destacaven pels seus resultats, per la seva capacitat de creixement i, en definitiva, pel seu èxit. Aquest llibre recull els elements més importants detectats a l'estudi i desenvolupa en part la teoria que hi ha al darrere. Els temes més rellevants per a l'èxit d'una empresa artesana són, en síntesi i d'acord amb les conclusions de l'estudi esmentat, la innovació i els nous productes, l'actualització de la gamma de productes, el disseny i la qualitat, el preu, els canals de distribució i la venda. A aquests temes ens hem permès afegir-ne uns quants més, com ara la conducta de compra del producte artesanal, la marca i la seva protecció, i la comunicació, entre altres, ja que per la nostra experiència ens semblen rellevants per a l'èxit d'una empresa artesana, malgrat que a l'estudi no hi sortissin esmentats directament. El llibre comença amb els orígens de les empreses artesanes. Els artesans són empreses, tant se val si són persones físiques o persones jurídiques, si són unipersonals o si tenen treballadors. Els artesans produeixen, emmagatzemen, venen, cobren, paguen, han de dur la comptabilitat, pagar impostos i fer totes les coses que fan totes les empreses. Tanmateix, poques vegades es reconeixen com a empresaris perquè, sovint, l'activitat empresarial es percep com quelcom secundari, com una cosa que destorba el desenvolupament de l'ofici artesà. Les activitats més purament empresarials, com ara la venda i l'administració, són considerades alienes a l'ofici, un incordi que fa perdre temps. Aquí hem fet èmfasi en les activitats que són les claus d'èxit de l'empresa artesana i hem donat per descomptat que l'ofici, el saber fer les coses bé, n'és una de les claus. Si no es domina l'ofici, si no es fan bons productes, és impossible tenir èxit. Però dominar un ofici, fer bons productes, no és suficient per a tenir èxit en uns mercats saturats d'ofertes que competeixen directament o indirectament amb el que un fa. Per no allunyar-nos massa de la pràctica, abans de començar a treballar en el llibre vam entrevistar en profunditat algunes empreses artesanes. Trobareu en el text cites textuals i referències constants a aquestes empreses. Hem mantingut el llenguatge col·loquial de les entrevistes, ja que ens ha semblat més pròxim i amè. Les empreses en les quals hem basat el nostre text són molt variades pel que fa a la mida, el producte i la finalitat. No són necessàriament les millors del seu sector o, si més no, no van ser seleccionades per aquesta raó, malgrat que són empreses amb èxit. Són empreses que funcionen raonablement bé i que van ser triades per la seva predisposició a parlar i discutir amb nosaltres sobre temes de la seva gestió. No pretenen ser representatives del ric univers de l'artesania al nostre país; tampoc les seves pràctiques, d'altra banda molt diverses, no han de ser necessàriament les millors ni les úniques, però serveixen per a il·lustrar els temes de gestió que volem destacar. Són sis empreses, sis casos d'estudi al voltant dels quals reflexionem sobre diferents conceptes de direcció d'empreses que s'han detectat com a aspectes clau per a l'èxit de l'empresa artesana.
Idioma originalAnglès
Nombre de pàgines116
Estat de la publicacióPublicada - 1 de març 2005

Com citar-ho