Antropologia, antropologies i oblit de l'home

Antonio Nello Figa

Producció científica: Article en revista indexadaArticleAvaluat per experts

Resum

L'autor reivindica la validesa i la importancia de I'antropologia filosofica en el venta11 de les antropologies contemporanies. De fet, constata que l'antropologia ha caigut en el parany de deslegitimar aquel1 estudi que cerca el sentit de l'home en la seva globalitat, és a dir, més enlla de les seves dimensions parcials i de les seves múltiples concrecions socialitzants. Amb el recurs al mètode empíric que esquiva tot allo que no és mesurable i quantificable, i amb l'excusa de la postmodernitat que invoca la definitiva crisi filosbfica en la recerca del sentit, l'antropologia acaba no donant raó d'allb que mis preocupa I'home, les grans qiiestions sobre la seva vida i la seva mort, sobre el seu ésser i el seu constant esdevenir. I allb que de fet preocupa l'horne, sovint de manera angoixant, és el que pre- ocupa i ocupa l'antropologia filosbfica. La seva aportació en el marc arnple de les antropologies es rnostra així d'insubstihirble.
Idioma originalCatalà
Pàgines (de-a)177-193
Nombre de pàgines17
RevistaArs Brevis
Volum1995
Número1
Estat de la publicacióPublicada - 1 de juny 1996

Com citar-ho