Annex 2: propostes de redisseny del model de governança dels centres del Servei Públic Educatiu a Catalunya: El professorat i el sistema educatiu català: propostes per al debat

Francisco Longo Martínez

Producció científica: Capítol de llibreCapítol

Resum

El debat sobre la funció pública docent és, avui, una prioritat en 62 les agendes dels membres que conformen la comunitat educativa. Així es va palesar en les sessions de treball del Seminari sobre El professorat i el Sistema Educatiu Català. Propostes per al debat, i per aquest motiu s'ha elaborat aquest llibre amb la tasca realitzada. Aquesta publicació consta de dues parts. En la primera s'analitzen i s'elaboren una sèrie de propostes relatives als àmbits que es consideren decisoris en la conformació i el funcionament del sistema educatiu català: el professorat i la professió docent, el centre i la cultura docent, i la funció pública. La segona part recull les ponències de diferents experts que van nodrir la discussió i el debat del Seminari. L'anàlisi parteix de la convicció que tant el professorat com el sistema educatiu català compten amb unes capacitats i atribucions enormes que cal aprofitar. Des d'una anàlisi crítica i profunda dels àmbits de treball mencionats, s'ofereixen propostes i mesures per a l'optimització i millora qualitativa del sistema educatiu. Finalment, es presenta una proposta àmplia i innovadora que tracta de superar algunes de les qüestions relatives al sistema educatiu actual, i es motiva per ampliar el compromís i el treball conjunt entre tots els membres de la comunitat educativa.
Idioma originalAnglès
Títol de la publicacióEl professorat i el sistema educatiu català: propostes per al debat
Pàgines205-230
Estat de la publicacióPublicada - 1 d’abr. 2008

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Annex 2: propostes de redisseny del model de governança dels centres del Servei Públic Educatiu a Catalunya: El professorat i el sistema educatiu català: propostes per al debat'. Junts formen un fingerprint únic.

Com citar-ho