An approach to the computer simulation of metal forming processes

R. Weyler, L. Neamtu, G. A. Duffett

Producció científica: Contribució a una conferènciaContribucióAvaluat per experts

2 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'An approach to the computer simulation of metal forming processes'. Junts formen un fingerprint únic.

Engineering

Material Science