A robot swarm as a cellular multicore processor

J. Albo-Canals, J. Navarro, D. Serra-Puig, X. Vilasis-Cardona

Producció científica: Contribució a una conferènciaContribucióAvaluat per experts

2 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'A robot swarm as a cellular multicore processor'. Junts formen un fingerprint únic.

Computer Science