A comparative study of several genetic-based supervised learning systems

Albert Orriols-Puig, Jorge Casillas, Ester Bernadó-Mansilla

  Producció científica: Capítol de llibreCapítolAvaluat per experts

  6 Cites (Scopus)

  Fingerprint

  Navegar pels temes de recerca de 'A comparative study of several genetic-based supervised learning systems'. Junts formen un fingerprint únic.

  Computer Science

  Chemical Engineering