VALOR 2010: Estudi de viabilitat técnica i comercial de l’ús de nanopartícules biodegradables per crear la barrera hematoencefàlica pel transport de terapèutics

Projecte: Ajuts a projectesTransferència

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1031/12/12