Training novice researchers for research and innovation: professional trajectories outside academia and employers’ profiles

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/12/2231/08/23