Towards the development of low cost ubiquitous sensor networks for real time acoustic monitoring in urban mobility

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització15/04/1614/04/17