Sons de Sabadell: Projecte de Ciència Ciutadana

Projecte: Contractes i serveisContractes

Detalls del projecte

Description

Sons de Sabadell és un projecte de ciència ciutadana orientat a mapar el
paisatge acústic de la ciutat, orientant-se als sons i indrets amb valor ambiental
per la qualitat de vida de les persones.

El projecte està co-liderat per l’Ajuntament de Sabadell i La Salle-URL, i
participaran de forma activa 3 escoles de primària i un institut. L’alumnat implicat
correspondrà a la franja d’edat d’entre 10 i 14 anys, i al mateix temps, restarà obert a
tota la ciutadania. Els participants aportaran arxius audiovisuals sobre sons de la
ciutat que tinguin un valor positiu per la mateixa i per les persones, amb un especial
focus a les zones tranquil·les. La pujada s’habilitarà a través d’una plataforma
específica que permetrà amb posterioritat una classificació, segmentació i
publicació del contingut audiovisual.

Sons de Sabadell evoluciona el projecte Sons al Balcó, co-liderat per l’ISGlobal i La
Salle-URL durant els anys 2020 i 2021, una iniciativa pionera que ha recollit paisatges
sonors de tot Catalunya i segueix estudiant la incidència del confinament en la
percepció sonora dels ciutadans, també en el moment actual de tornada a una nova
normalitat.

D’altra banda, la iniciativa interpel·la a la ciutadania perquè sigui part activa de
la recollida de mostres i del desenvolupament de l’estudi, ja que el projecte té
un clar component de ciència ciutadana, procurant la participació activa del
públic no especialitzat juntament amb científics, recercadors i professionals de
la matèria.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/09/2130/05/22

Paraules Clau

  • Paisatge sonor
  • Percepció