Seminario Feminismo y Sociedad. Teoría y representación, aportaciones de feminismo a la cultura visual

  • Sellés Quintana, Magdalena (PI)

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització5/12/054/12/06