Secured and distributed Smart Campus

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"La finalitat del projecte es el desplegament d'una prova de concepte d'SmartCampus (IoE en l'entorn d'un campus universitari). Concretament, permetria dissenyar una prova de concepte per (1) emmagatzemar dades heterogènies en un (o diversos) núvols utilitzant el paradigma de SIoT, (2) oferir una porta d'accés única per a que els diferents serveis d'un Smart Campus (per exemple, analítica predictiva, control d'accés) puguin accedir a les dades recollides, i (3) oferir una visió holística i centralitzada dels esdeveniments que s'estan monitoritzant a un campus. Els objectius són:

O1) Estudi dels posibles serveis a desplegar dins del paradigma Internet of Everything (IoE).
O2) Definició del Pilot en base al estudi realitzat.
O2.1) Selecció dels serveis a desplegar.
O2.2) Selecció de la tecnologia (sensors, actuadors, etc.) a aplicar.
O2.3) Selecció plataforma de gestió del sistema (Facility Manager).
O3) Disseny de la infraestructura de communicació i dades.
O3.1) Sistema de l'emmagatzematge i gestió de les dades generades.
O3.2) Protecció de les dades (integritat i confidencialitat).
O3.3) Definició de polítiques d'accés adaptatives.
O4) Desplegament del pilot.
O4.1) Integració (Testbed)
O5) Publicació Open Access (Procés, disseny, desplegament i best practices).

Encara que no es preveu que sigui explotable a curt termini pot servir com a testbed per un potencial Facility Manager del Campus Barcelona. Així doncs, el projecte que es demana d'entrada l'estudiaríem sobre el nostre campus per facilitat d'accés i servirà per oferir un escenari tangible d’investigació als nostres investigadors i als col·laboradors que tenim de la Universitat d’ESAN (Perú) i del Tecnològic de Monterrey (Mèxic). També permetria fusionar la iniciativa Smart Campus Guadalajara per aconseguir més dades sobre les que treballar.

"

Layman's description

"La finalitat del projecte es el desplegament d'una prova de concepte d'SmartCampus (IoE en l'entorn d'un campus universitari). Concretament, permetria dissenyar una prova de concepte per (1) emmagatzemar dades heterogènies en un (o diversos) núvols utilitzant el paradigma de SIoT, (2) oferir una porta d'accés única per a que els diferents serveis d'un Smart Campus (per exemple, analítica predictiva, control d'accés) puguin accedir a les dades recollides, i (3) oferir una visió holística i centralitzada dels esdeveniments que s'estan monitoritzant a un campus. Els objectius són:

O1) Estudi dels posibles serveis a desplegar dins del paradigma Internet of Everything (IoE).
O2) Definició del Pilot en base al estudi realitzat.
O2.1) Selecció dels serveis a desplegar.
O2.2) Selecció de la tecnologia (sensors, actuadors, etc.) a aplicar.
O2.3) Selecció plataforma de gestió del sistema (Facility Manager).
O3) Disseny de la infraestructura de communicació i dades.
O3.1) Sistema de l'emmagatzematge i gestió de les dades generades.
O3.2) Protecció de les dades (integritat i confidencialitat).
O3.3) Definició de polítiques d'accés adaptatives.
O4) Desplegament del pilot.
O4.1) Integració (Testbed)
O5) Publicació Open Access (Procés, disseny, desplegament i best practices).

Encara que no es preveu que sigui explotable a curt termini pot servir com a testbed per un potencial Facility Manager del Campus Barcelona. Així doncs, el projecte que es demana d'entrada l'estudiaríem sobre el nostre campus per facilitat d'accés i servirà per oferir un escenari tangible d’investigació als nostres investigadors i als col·laboradors que tenim de la Universitat d’ESAN (Perú) i del Tecnològic de Monterrey (Mèxic). També permetria fusionar la iniciativa Smart Campus Guadalajara per aconseguir més dades sobre les que treballar.

"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1831/12/18