Projectes tractors de fons de recerca per a l'any 2015: Young ChangeMakers in Europe - The young generation in an innovative, inclusive and sustainable Europe

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/09/1430/11/15