Potenciació de la transferència de coneixement i generació de recursos en l'àmbit de la vigilància sísmica i la mitigació de determinats impactes de la meteorologia espacial i del canvi climàtic

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/09/1430/11/15