Potenciació de la recerca i la transferència del grup de Geofísica en la Vigilància sísmica, els impactes de la Meteorologia espacial i en el Cicle hidrològic de la conca de l’Ebre

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

El projecte que es presenta pretén contribuir a la intensificació de les activitats recerca i de transferència del grup de l’Observatori de l’Ebre (OE), adreçades a aconseguir noves fonts de finançament mitjançant contractes i convocatòries competitives de recerca, a desenvolupar i donar major visibilitat als resultats de recerca del grup, a millorar la quantitat i l’impacte de la recerca del grup, i a internacionalitzar la recerca del grup. Aquest ajut permetrà fiançar l’OE com centre de referència en recerca i observació geofísiques a nivell nacional i projectar-se internacionalment en les seves línies prioritàries d’activitat basades en l’anàlisi i la cartografia del camp geomagnètic i del plasma de l’espai proper a la Terra, amb especial atenció en el seu entorn electromagnètic, i la seva relació amb l'activitat solar, així com en dels processos hidrològics i de la seva evolució amb el canvi climàtic, amb una perspectiva multidisciplinària (meteorologia, hidrologia i clima).

Layman's description

El projecte que es presenta pretén contribuir a la intensificació de les activitats recerca i de transferència del grup de l’Observatori de l’Ebre (OE), adreçades a aconseguir noves fonts de finançament mitjançant contractes i convocatòries competitives de recerca, a desenvolupar i donar major visibilitat als resultats de recerca del grup, a millorar la quantitat i l’impacte de la recerca del grup, i a internacionalitzar la recerca del grup. Aquest ajut permetrà fiançar l’OE com centre de referència en recerca i observació geofísiques a nivell nacional i projectar-se internacionalment en les seves línies prioritàries d’activitat basades en l’anàlisi i la cartografia del camp geomagnètic i del plasma de l’espai proper a la Terra, amb especial atenció en el seu entorn electromagnètic, i la seva relació amb l'activitat solar, així com en dels processos hidrològics i de la seva evolució amb el canvi climàtic, amb una perspectiva multidisciplinària (meteorologia, hidrologia i clima).
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1731/12/17