Outlook Blanquerna: perspectives de la comunicació en l'àmbit de la indústria i la regulació 2018-2019

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

El sector de la comunicació viu, com molts altres, un moment de disrupció per l'impacte de la transformació digital en la seva activitat, tant des del punt de vista del seu model econòmic, de la regulació, dels perfils professionals com des del punt de vista de la seva missió i funció social. Els símptomes d'aquesta crisi són palpables tant en els resultats de les empreses, amb la pérdua de llocs de treball i en la manca de confiança del públic (Digital News Report, 2018, Reuter's Digital Institute). Outlook Blanquerna es proposa els següents objectius: 1) Presentar una sèrie de projeccions des de Blanquerna sobre les expectatives del sector de la comunicació (Publicitat, Comunicació Corporativa, Periodisme, Audiovisual, Digital, Xarxes Socials) per l’any que comença a Catalunya per veure l'impacte i les especificitats d'aquesta crisi global. 2) Detectar les principals tendències pel que fa a la creació d'ocupació, inversions en tecnologia, canvis en l'ferta de productes i canvis de sistemes de treball. 3) Proporcionar als professionals eines per avaluar la planificació de la seva pròpia empresa en relació a les dinàmiques del sector. 4) Orientar les polítiques públiques en relació a la regulació del sector de la comunicació i el seu vincle amb els drets fonamentals. 5) Identificar i avaluar els canvis de regulació en l'àmbit legislatiu que poden alterar el funcionament de les empreses de comunicació.

Layman's description

El sector de la comunicació viu, com molts altres, un moment de disrupció per l'impacte de la transformació digital en la seva activitat, tant des del punt de vista del seu model econòmic, de la regulació, dels perfils professionals com des del punt de vista de la seva missió i funció social. Els símptomes d'aquesta crisi són palpables tant en els resultats de les empreses, amb la pérdua de llocs de treball i en la manca de confiança del públic (Digital News Report, 2018, Reuter's Digital Institute). Outlook Blanquerna es proposa els següents objectius: 1) Presentar una sèrie de projeccions des de Blanquerna sobre les expectatives del sector de la comunicació (Publicitat, Comunicació Corporativa, Periodisme, Audiovisual, Digital, Xarxes Socials) per l’any que comença a Catalunya per veure l'impacte i les especificitats d'aquesta crisi global. 2) Detectar les principals tendències pel que fa a la creació d'ocupació, inversions en tecnologia, canvis en l'ferta de productes i canvis de sistemes de treball. 3) Proporcionar als professionals eines per avaluar la planificació de la seva pròpia empresa en relació a les dinàmiques del sector. 4) Orientar les polítiques públiques en relació a la regulació del sector de la comunicació i el seu vincle amb els drets fonamentals. 5) Identificar i avaluar els canvis de regulació en l'àmbit legislatiu que poden alterar el funcionament de les empreses de comunicació.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1831/12/18