Novice researchers’ development: professional trajectories outside academia and employers’ profiles

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/12/2131/08/22