No en té

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

L’objectiu últim és la creació de coneixement per a millorar la mediació intrajudicial com a forma de resolució de conflictes a Guatemala. El projecte es duu a terme conjuntament amb la Direcció de Mètodes Alternatius de Resolució de Conflictes (DMASC) de l’Organisme Judicial (OJ) de Guatemala. Tant els estudis de l’OJ com els de l’Associació d’Estudis i Investigació Social de Guatemala (hi ha molt poca literatura al respecte) situen la mediació com a eina fonamental en la gestió de conflictes, especialment degut a la llarga duració dels processos judicials i als alts costos associats. La població indígena (un 40%) sovint es troba exclosa i és la que més pateix tant la pobresa del país com els problemes vinculats a l’accés a la justícia. Segons els estudis mencionats, apostar per la mediació és una manera de promoure l’accés a la justícia i fomentar el diàleg i la cultura de pau. Els mediadors parlen l’idioma indígena del territori on treballen i comprenen les característiques sòcio-culturals de la comunitat. Dit això, la qualitat de la mediació millora molt poc a poc i hi ha certes qüestions que impedeixen que tingui l’impacte que es podria esperar. Els objectius més específics tenen com a punt de partida aquestes qüestions, i s’han concretat juntament amb els objectius estrategics i les necessitats actuals de la DMASC:1. Contribuir a l’elaboració d’una llei de mediació guatemalenca -que ara per ara no existeix- que serveixi per homogeneïtzar el procediment de mediació i esclarir les funcions de cada un dels agents que hi participen.2. Extreure conclusions sobre la qualitat de la mediació analitzant les habilitats i els coneixements dels mediadors en la realització de processos de mediació i detectar necessitats de formació. 3. Estudiar els conflictes familiars per a poder formular propostes en la seva gestió, incidint en l’actuació que es requereix quan hi ha vinculats casos de violència de gènere o violència intrafamiliar (domèstica) i tractament de menors.

Layman's description

L’objectiu últim és la creació de coneixement per a millorar la mediació intrajudicial com a forma de resolució de conflictes a Guatemala. El projecte es duu a terme conjuntament amb la Direcció de Mètodes Alternatius de Resolució de Conflictes (DMASC) de l’Organisme Judicial (OJ) de Guatemala. Tant els estudis de l’OJ com els de l’Associació d’Estudis i Investigació Social de Guatemala (hi ha molt poca literatura al respecte) situen la mediació com a eina fonamental en la gestió de conflictes, especialment degut a la llarga duració dels processos judicials i als alts costos associats. La població indígena (un 40%) sovint es troba exclosa i és la que més pateix tant la pobresa del país com els problemes vinculats a l’accés a la justícia. Segons els estudis mencionats, apostar per la mediació és una manera de promoure l’accés a la justícia i fomentar el diàleg i la cultura de pau. Els mediadors parlen l’idioma indígena del territori on treballen i comprenen les característiques sòcio-culturals de la comunitat. Dit això, la qualitat de la mediació millora molt poc a poc i hi ha certes qüestions que impedeixen que tingui l’impacte que es podria esperar. Els objectius més específics tenen com a punt de partida aquestes qüestions, i s’han concretat juntament amb els objectius estrategics i les necessitats actuals de la DMASC:1. Contribuir a l’elaboració d’una llei de mediació guatemalenca -que ara per ara no existeix- que serveixi per homogeneïtzar el procediment de mediació i esclarir les funcions de cada un dels agents que hi participen.2. Extreure conclusions sobre la qualitat de la mediació analitzant les habilitats i els coneixements dels mediadors en la realització de processos de mediació i detectar necessitats de formació. 3. Estudiar els conflictes familiars per a poder formular propostes en la seva gestió, incidint en l’actuació que es requereix quan hi ha vinculats casos de violència de gènere o violència intrafamiliar (domèstica) i tractament de menors.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1731/12/17