New approaches in virtual research and development.Ajuts a la intensificació de l'activitat investigadora del PDI. Universitat Ramon Llull

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/09/1831/01/19