Nanosistemas multifuncionales autoensamblados para aplicaciones fototeranósticas. Fotoquímica y fotobiología.

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.

Chemistry