Música y cine en España: recuperación, inventario y difusión de un patrimonio cultural multidisciplinar

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0730/09/10

UNESCO

  • Música, musicologia (vegeu 2201.04 i 5101.04)
  • Cinematografia (vegeu 2209.02, 3311.12 i 3325.03)

Codis NABS

  • 0820 - Cultura

Paraules Clau

  • Patrimonio cultural
  • Música
  • Cine