La prevenció de les conductes desafiants amb discapacitat intel•lectual i del desenvolupament: prevalença i precursors de la conducta

  • Simó Pinatella, David (PI)
  • Alomar Kurz, Elisabeth (Investigador/a)
  • Mas, Joana M (Investigador/a)
  • Baques Aguiar, Natasha (Investigador/a)
  • Mumbardo Adam, Cristina (Investigador/a)
  • Oliveira Rodriguez, Cristina (Investigador/a)
  • Jones, Edwin (Investigador/a)
  • Lowe, Kathy (Investigador/a)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"Aquest estudi “La prevenció de les conductes desafiants en infants i adolescents amb discapacitat intel•lectual i del desenvolupament: prevalença i precursors de la conducta” del Grup de recerca Discapacitat i Qualitat de Vida, no solament pretén ser una recerca epidemiològica de la prevalença de les conductes desafiants en l’alumnat amb Discapacitat intel•lectual i del Desenvolupament (DID), sinó, alhora, comprendre la relació entre les múltiples variables que hi poden estar relacionades. Disposar d’aquest coneixement propiciarà enfocaments ecològics, preventius i educatius.

Així, els objectius generals d’aquest estudi són els següents:
● Estudiar la prevalença de les conductes desafiants en els infants i en els adolescents amb DID.
● Establir una línia base per tal de poder dirigir la provisió de suports i serveis tot plantejant un conjunt d’orientacions administratives i educatives.

Paral•lelament, i atesa l’expertesa dels diferents investigadors participants, es plantegen un conjunt d’objectius específics a dur a terme en el territori català:
● Identificar els factors de risc i les variables predictives de les conductes desafiants.
● Estudiar la relació entre funció de la conducta i la seva freqüència i intensitat, així com amb la conducta adaptativa.
● Explorar si les habilitats socials poden esdevenir precursores de les conductes desafiants.
● Identificar l’impacte de la conducta desafiant en les competències parentals i en el funcionament familiar.
● Estudiar la relació entre prevalença de les conductes i l’autodeterminació.
● Estudiar la prevalença segons el trastorn diagnosticat de la persona (per exemple, autisme).

Per al de poder començar la recerca i assolir els objectius de manera rigorosa és necessari fer una estada al Service Development Consultant at Abertawe Bro, Morgannwg University Health Board (Regne Unit), per revisar les bases de la recerca. D’aquesta manera es pretén fomentar la relació entre institucions internacionals.


"

Layman's description

"Aquest estudi “La prevenció de les conductes desafiants en infants i adolescents amb discapacitat intel•lectual i del desenvolupament: prevalença i precursors de la conducta” del Grup de recerca Discapacitat i Qualitat de Vida, no solament pretén ser una recerca epidemiològica de la prevalença de les conductes desafiants en l’alumnat amb Discapacitat intel•lectual i del Desenvolupament (DID), sinó, alhora, comprendre la relació entre les múltiples variables que hi poden estar relacionades. Disposar d’aquest coneixement propiciarà enfocaments ecològics, preventius i educatius.

Així, els objectius generals d’aquest estudi són els següents:
● Estudiar la prevalença de les conductes desafiants en els infants i en els adolescents amb DID.
● Establir una línia base per tal de poder dirigir la provisió de suports i serveis tot plantejant un conjunt d’orientacions administratives i educatives.

Paral•lelament, i atesa l’expertesa dels diferents investigadors participants, es plantegen un conjunt d’objectius específics a dur a terme en el territori català:
● Identificar els factors de risc i les variables predictives de les conductes desafiants.
● Estudiar la relació entre funció de la conducta i la seva freqüència i intensitat, així com amb la conducta adaptativa.
● Explorar si les habilitats socials poden esdevenir precursores de les conductes desafiants.
● Identificar l’impacte de la conducta desafiant en les competències parentals i en el funcionament familiar.
● Estudiar la relació entre prevalença de les conductes i l’autodeterminació.
● Estudiar la prevalença segons el trastorn diagnosticat de la persona (per exemple, autisme).

Per al de poder començar la recerca i assolir els objectius de manera rigorosa és necessari fer una estada al Service Development Consultant at Abertawe Bro, Morgannwg University Health Board (Regne Unit), per revisar les bases de la recerca. D’aquesta manera es pretén fomentar la relació entre institucions internacionals.


"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1531/12/15