[KET4F-Gas] Reducción del Impacto Ambiental de los Gases Fluorados en el espacio Sudoe mediante Tecnologías Facilitadoras Esenciales

  • Llovell Ferret, Fèlix Lluís (PI)

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

AcrònimKET4F-Gas
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/04/1831/03/21