Internacionalització i divulgació de la recerca en ètica del lideratge educatiu del grup PSITIC, consolidació de la seva imatge internacional i establiment de noves aliances internacionals i en l'entorn de l'Aristos Campus Mundus

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"La nostra línia d’investigació es dedica a l’ètica del lideratge educatiu i s’integra en el grup Pedagogia, Societat, Innovació i TIC, dirigit pel Dr. Jordi Riera i reconegut per l’AGAUR. Atès que el grup està integrat per una trentena de membres, el seu finançament ordinari no és suficient per fer front a totes les despeses de recerca. De fet, al llarg dels darrers dos cursos, cap de les despeses de recerca de la nostra línia ha rebut finançament de PSITIC. Per això, hem fet front a la majoria de despeses gràcies a fonts de dos tipus: finançament provinent d’ajuts públics (l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports ha finançat un estudi sobre models de lleure nocturn alternatiu i un altre sobre la pràctica esportiva de persones amb discapacitat) i contractes amb empreses (amb la Fundació del Barça per a un estudi sobre el projecte pedagògic de La Masia; amb la Fundació Damm per a un estudi sobre el valor educatiu del seu projecte esportiu; amb la Fundació Abertis).
Ara bé, la nostra línia duu a terme dues tipus d’activitats fonamentals per a la recerca les despeses de les quals no estan cobertes per les esmentades fonts de finançament. És per a aquestes activitats que sol·licitem finançament. Aquestes activitats van orientades a satisfer els següents objectius:
a) Divulgació i visibilització local i, especialment, internacional dels resultats de les investigacions realitzades tant amb fons públics com amb fons privats. Consolidació d’una imatge internacional.
b) Reforç i ampliació de vincles internacionals amb la intenció de presentar-nos, a mig termini, en una convocatòria internacional competitiva amb investigadors i/o grups internacionals de reconegut prestigi.
c) Realització de vincles amb d’altres grups de recerca de l’Aristos Campus Mundus amb la intenció de sumar-los en la potencial sol·licitud d’un ajut d’una convocatòria internacional competitiva.
d) Gràcies als punts esmentats, esperem que apareguin noves oportunitats de recerca"

Layman's description

"La nostra línia d’investigació es dedica a l’ètica del lideratge educatiu i s’integra en el grup Pedagogia, Societat, Innovació i TIC, dirigit pel Dr. Jordi Riera i reconegut per l’AGAUR. Atès que el grup està integrat per una trentena de membres, el seu finançament ordinari no és suficient per fer front a totes les despeses de recerca. De fet, al llarg dels darrers dos cursos, cap de les despeses de recerca de la nostra línia ha rebut finançament de PSITIC. Per això, hem fet front a la majoria de despeses gràcies a fonts de dos tipus: finançament provinent d’ajuts públics (l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports ha finançat un estudi sobre models de lleure nocturn alternatiu i un altre sobre la pràctica esportiva de persones amb discapacitat) i contractes amb empreses (amb la Fundació del Barça per a un estudi sobre el projecte pedagògic de La Masia; amb la Fundació Damm per a un estudi sobre el valor educatiu del seu projecte esportiu; amb la Fundació Abertis).
Ara bé, la nostra línia duu a terme dues tipus d’activitats fonamentals per a la recerca les despeses de les quals no estan cobertes per les esmentades fonts de finançament. És per a aquestes activitats que sol·licitem finançament. Aquestes activitats van orientades a satisfer els següents objectius:
a) Divulgació i visibilització local i, especialment, internacional dels resultats de les investigacions realitzades tant amb fons públics com amb fons privats. Consolidació d’una imatge internacional.
b) Reforç i ampliació de vincles internacionals amb la intenció de presentar-nos, a mig termini, en una convocatòria internacional competitiva amb investigadors i/o grups internacionals de reconegut prestigi.
c) Realització de vincles amb d’altres grups de recerca de l’Aristos Campus Mundus amb la intenció de sumar-los en la potencial sol·licitud d’un ajut d’una convocatòria internacional competitiva.
d) Gràcies als punts esmentats, esperem que apareguin noves oportunitats de recerca"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1531/12/15