Interacció física amb objectes reals a partir de l'aprenentatge basat en dades sintètiques extretes de simulacions.

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

Els sentits són una eina fonamental de l’aprenentatge dels humans. El sentit del tacte, la manipulació física dels objectes del nostre entorn ens ajuda a aprendre, a través de la inferència, les lleis físiques més bàsiques del món que ens envolta. El projecte que es planteja pretén entrenar un sistema per tal que aprengui a través de la manipulació d’objectes físics. Aquest entrenaments requereixen de moltes dades i generar-les en el món real és molt complex i costós. Per això la nostra proposta pretén generar les dades de forma digital a través de la simulació física per ordinador. Actualment els costos computacionals necessaris per aquests tipus de simulacions són totalment assequibles i ens permet adquirir dades molt variades en un temps baix. Les dades obtingudes s’exportaran a un entorn real però controlat en el laboratori. En el sí del GTM s'ha dissenyat un objecte dotat de sensors de varis tipus (tàctils, giroscopis, acceleròmetres) i amb aquest projecte es pretén estudiar si amb les dades sintètiques som capaços de predir o guiar accions d’humans o de robots. Aquesta recerca forma part d’un camp d’investigació molt recent i emergent on s’estudien les vinculacions de la dinàmica dels objectes, la interacció i l’aprenentatge. L’aplicació a mig termini d’aquesta línia de recerca permetrà millorar la manipulació d’objectes a través de sistemes que poden assistir a persones o robots tant en entorns industrials com domèstics.

Layman's description

Els sentits són una eina fonamental de l’aprenentatge dels humans. El sentit del tacte, la manipulació física dels objectes del nostre entorn ens ajuda a aprendre, a través de la inferència, les lleis físiques més bàsiques del món que ens envolta. El projecte que es planteja pretén entrenar un sistema per tal que aprengui a través de la manipulació d’objectes físics. Aquest entrenaments requereixen de moltes dades i generar-les en el món real és molt complex i costós. Per això la nostra proposta pretén generar les dades de forma digital a través de la simulació física per ordinador. Actualment els costos computacionals necessaris per aquests tipus de simulacions són totalment assequibles i ens permet adquirir dades molt variades en un temps baix. Les dades obtingudes s’exportaran a un entorn real però controlat en el laboratori. En el sí del GTM s'ha dissenyat un objecte dotat de sensors de varis tipus (tàctils, giroscopis, acceleròmetres) i amb aquest projecte es pretén estudiar si amb les dades sintètiques som capaços de predir o guiar accions d’humans o de robots. Aquesta recerca forma part d’un camp d’investigació molt recent i emergent on s’estudien les vinculacions de la dinàmica dels objectes, la interacció i l’aprenentatge. L’aplicació a mig termini d’aquesta línia de recerca permetrà millorar la manipulació d’objectes a través de sistemes que poden assistir a persones o robots tant en entorns industrials com domèstics.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1731/12/17